Makro İşletme Sayısı Artmalı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral konuşmasına, Sayın Bakanın Kütahya’ya teşriflerinden duyulan memnuniyeti ve teşekkürlerini belirterek başladı. Kütahya’nın 2003 yılında sosyo-ekonomik gelişmişlik sırasında 41. sırada iken, 2010 yılı itibari ile 34. sıraya yükseldiğini, bunun da iyi bir gösterge olduğunu, çok daha fazla gelişmesinin arzu edildiğini söyledi.

Türkiye’deki işletmelerin %99,5’inin KOBİ’ler olduğunu, istihdamdaki payının %76, ihracattaki payının %10, banka kredilerinin kullanılmasındaki payın %5 olduğunu ifade ederek, Kütahya’da bulunan yaklaşık 8300 işyerinden 7000 tanesinin mikro seviyede, 1000 kadarının küçük işletme statüsünde olduğunu, KOBİ dışında sadece 27 işletmenin bulunduğunu söyledi. Türkiye genelinde olduğu gibi Kütahya’da da makro işletmelerin azınlıkta olduğunu, bu tür işletmelerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmasının beklendiğini, mikro işletmelerden küçük işletmeye geçeceklere bir teşvik sağlanması veya onların desteklenmesi gerektiğini, küçük işletmelerden orta boylara, orta boylardan da kurtulup üst seviyeye çıkmak isteyenlere yönelik bir sistem geliştirilmesinin son derece faydalı olduğu yönündeki düşüncelerini dile getirdi. Sadece Kütahya’daki işletmeleri değil, Türkiye’deki tüm işletmeleri ilgilendiren bir iyileştirme olacağı için tüm firmaların dertlerine çözüm getireceğini belirtti.

Comments are closed.