BANKALARIMIZ

Liberal ekonomi nedir? Eline geçen fırsatları kullanarak haksız kazanç elde edilmesi adına, bu fırsatları insaf ölçüsü ile bağdaşmayacak derecede kazanca dönüştürmek serbestliği değildir. Zaten, içlerinde devlet bankalarının da bulunduğu çok sayıdaki bankalarımızın rekabet kurumu soruşturmasında olmaları, liberal ekonomi kurallarını hiç’e saydıklarının işaretidir.

Faiz uygulamalarına bakarsak, %8 ile %16 arasında değişen faiz uygulamalarını göreceksiniz. Bir başka ifade ile, özellikle büyük şirketlere uyguladıkları faiz oranı ile mikro ve küçük işletmelere uyguladıkları faiz iki katı, yani %100 daha pahalı. Hangi ekonomik kural, hangi insaf ile izah edilebilir bu keyfilik.

Türkiye büyüyecek, 2023 yılında ilk 10 ekonomi arasına girecek hedefimiz var. Peki nasıl? Türkiye, kobileri, yani mikro işletmeleri küçük işletme, küçük işletmeleri Orta boy işletme, orta boy işletmeleri büyük işletme haline dönüştürmek zorundadır. Bankalarımız kobileri koruyan kollayan politikalar izlemek suretiyle onların gelişmelerini sağlamak yerine, tam aksini yaparak gelişmelerini engellemeleri onlara ve ülkemize yapılan haksızlıktır.

Bitmedi. 

Bir başka kanayan yara, sabit gelirli vatandaşlarımızın nerdeyse iki yıllık maaşlarından fazla kredi kartı borçlanmalarının getireceği sosyal felakettir. Bankalarımızın, kredi kartı boçlarının vadesinde ödenmesi yerine, asgari ödeme yapılmasını, kalanının yüksek faizlerle taksitlendirilmesine özendiridiği konuşulmaktadır. Kredi kartı borçlarına uygulanan yüksek faizin hangi ekonomik kurallara, hangi insafa dayalı olduğunu anlamak mümkün değildir. Zaten sokakta dağıtılmış kredi kartlarının dağıtılma gerekçelerinin dayanağı bu ballı kazanç olmalı diye düşnmemek elde değil. Bir taraftan gücü üzerinde borçlanma, diğer taraftan olağanüstü faizleri ödemeye mahkum sabir gelirlilerin ekonomik iflası gündeme gelirse, çok ciddi sosyal çöküntüler, ailelerin dağılması sonuçları ile karşı karşıya gelebiliriz.

Bankalarımızın durumu değerlendirmelerini, yapılan yanlışların, yanlış yapılan kişi veya kuruluş ile birlikte ülkemizi olumsuz etkileyeceğini bilmelerini arzu ederiz. Aynı zamanda devletimizin de konu üzerinde hassasiyet göstermelerini bekleriz.

Nafi Güral
Kasım 2012

Comments are closed.